Диагностика на неизправностите на
Двигател
Двигателят не може да се завърти
от стартера
 • Разреден или неизправен акумулатор
 • Замърсени или разхлабени ел. връзки на акумулатора
 • Неизправно тягово реле на стартера или изключвател
 • Откачен заземяващ ремък на двигателя
 • Неизправен стартер
Двигателят върти, но не запалва
 • Неизправни или неправилно свързани проводници за високо или ниско напрежение, контактен ключ или бобина на запалването
 • Тапа от пари в горивопровода
 • Няма гориво в резервоара
 • Неизправна горивонагнетателна помпа
 • Замърсена игла на поплавъковия регулатор в поплавъковата камера на карбуратора
 • Замърсен жигльор
Прекъсване при палене или неравномерен празен ход
 • Разхлабени проводници на запалителната система или на клемите на акумулатора
 • Замърсени свещи или неправилно определени хлабини
 • Вдлъбнатини от изгаряне по дистрибуторната капачка ( омаслена или спукана дистрибуторна капачка)
 • Твърде ранно запалване, бедна горивна смес или неизправна бобина на запалването
 • Заклиняване на всмукателния или изпускателния клапани
 • Утечка на въздух в карбуратора, между всмукателния колектор и главата на цилиндровия блок или между всмукателния колектор и карбуратора
 • Отслабнала или счупена пружина на клапана
 • Износени бутала или бутални пръстени
Недостиг на мощност и
недостатъчна компресия
 • Прегорял изпускателен клапан
 • Клапанът се заклинява или не се затваря плътно
 • Износени направляващи втулки и стебла на клапаните
 • Пробита гарнитура на главата на на цилиндровия блок
 • Износени бутала, бутални пръстени или стени на цилиндрите
 • Неправилни хлабини на клапаните, свещите или неправилно определен въртящ момент
 • Неправилна горивовъздушна смес
 • Неизправна горивонагнетателна помпа
 • Частично замърсен горивен филтър

Двигателят гасне и на може да се запали
 • Прекъсване на запалването (при силен дъжд)
 • Няма гориво в резервоара
 • Замърсен отвор за вентилация на резервоара за гориво
 • Вода в горивната система
Необичайни шумове в двигателя
 • Износен клапанен механизъм (чукане около областта на капака на разпределителния вал)
 • Износени мотовилкови лагери (постоянно силно чукане)
 • Износени основни лагеви( грохот и вибрации)
 • Износен колянов вал (детонация, грохот и вибрации)
Загуба на масло в резултат на утечки
 • Утечка през уплътнението на масления филтър или капака на разпределителния вал
 • Утечки през уплътнението на картера или през салниците на коляновия вал
Двигателят не угасва след изключване
 • Дефектен клапан за спиране горивото в карбуратора
 • Прекомеран нагар в горивните камери
Охладителна система

Прегряване
 • Ниско ниво на охлаждащата течност
 • Задвижващият ремък на водната помпа/генератора буксува или е скъсан
 • Задръстен радиатор
 • Скъсан или запушен маркуч на охладителната система
 • Бедна горивовъздушна смес
 • Ниско ниво на двигателното масло
 • Пробита гарнитура на главата на цилиндровия блок
 • Периодично въздействие на спирачките върху колелата
Преохлаждане / бавно загряване
 • Липса или дефектен термостат
 • Вентилаторът на охлаждането се включва твърде рано
Загуба на охлаждаща течност
 • Повреден маркуч
 • Утечка през уплътнението на водната помпа или кожуха на термостата
 • Прабита гарнитура на главата на цилиндровия блок
 • Утечка от радиатора
 • Пукнатина на главата на цилиндровия блок
 • Утечка през тапите на двигателя
Горивна система и система за изхвърляне на отработените газове
Прекомерен разход на гориво
 • Утечка в горивната система
 • Замърсен въздушен филтър
 • Препълване на поплавъковата камера поради неправилна рагулировка на поплавъка или износване на поплавъковия регулатор
 • Неправилно рагулирани обороти на празния ход
 • Неизправен механизъм на дроселната клапа
Недостиг на мощност
 • Неизправен горивопровод или горивонагнетателна помпа
 • Утечка на въздух във всмукателния колектор
 • Неизправен механизъм на дроселната клапа
Неустоичив празен ход
 • Утечка на въздух във всмукателния колектор
 • Утечка във вакуумния маркуч на изпреварването на запалването или усилвателя на спирачката
 • Утечка в маркуча за вентилация на картера
Искрене в ауспуха
 • Утечка на въздух в ауспуховата система
 • Неправилно определен ъгъл на изпреварването на запалването
 • Неправилно регулиране на горивовъздушната смес
 • Нагарял или заклинен изпускателен клапан, илихлабините на клапаните са твърде малки
Съединител
Вибрация при включване на
задвижването
 • Лошо закрепено или износено окачване на двигателя / скоростната кутия
 • Накладките на фрикционния диск са износени или омаслени
 • Жилото на съединителя е дефиктирало или се е заклинило
 • Главината на фрикционния диск се е заклинила в каналите на входящия вал
Буксуване на съединителя
 • Жилото на съединителя е дефиктирало или се е заклинило
 • Накладките на фрикционния диск са омаслени
 • Неправилно регулирани на жилото
 • Повреден притискателен диск или отслабена или счупена мембранна пружина
Механична скоростна кутия
Скоростната кутия работи шумно на
неутрална придавка
 • Износени лагери на входящия вал
 • Ниско ниво на маслото или използване на неподходящо масло
Скоростната кутия издава шум при движение
 • Износени лагери на изходящия вал или диференциала
 • Износени зъби на зъбните колела на главното предаване
 • Ниско ниво на маслото или използване на неподходящо масло
Скоростната кутия издава шум при
движение на една от предавките
 • Износени, повредени или изронени зъби на зъбните колела
Лостът не се фиксира в избраното положение
 • Износени компоненти на механизма за избор на скоростите или на синхронизатора
 • Износени зъбни колела
Неефективно синхронизиране
 • Износени компоненти на синхронизатора
Трудно превключване на предавките
 • Износени компоненти на механизма за избор на скоростите
 • Заклинени лагери на входящия вал
 • Неизправност на съединителя
Спирачна хидросистема
Прекомерно голям ход на педала или
педала не е достатъчно твърд
 • Ниско ниво или утечка на спирачна течност
 • Въздух в спирачнота система
 • Неизправен автоматичен компенсатор на хлабината на задната спирачка
 • Повреден главен цилиндър или вакуумен съединител
 • Прекомерно биене на диска
 • Неизправен вакуумен усилвател
Педалът на спирачката е прекомерно твърд
 • Спирачните накладки са износени или замърсени
 • Въздух в спирачнота система
 • Неизправен автоматичен компенсатор на хлабината на задната спирачка
 • Буталото на супорта или на работния цилиндър се е заклинило
 • Монтирани нови накладки - още не са се наработили
При спиране колата се унася в страни
 • Спирачните накладки са износени или замърсени
 • Дискът или барабанът е силно износен или повреден
 • Неизправен автоматичен компенсатор на хлабината на задната спирачка
 • Буталото на супорта или на работния цилиндър се е заклинило
 • Повредени гуми, окачване или кормилно управление
При спиране педалът или воланът интензивно вибрират
 • Прекомерно биене на диска или участъци на диска с по-малка дебелина
 • Спирачните накладки са износени или замърсени
 • Засрепванито на супорта е разхлабено или износено
 • Износване на компонентите на окачването или кормилното управление

Окачване и кормилно управление

Прекомерен луфт на волана
 • Износен сферичен шарнир на накрайника на кормилната щанга
 • Износен сферичен шарнир, свързващ долният носач с шенкела
 • Износен универсален шарнир на вала на кормилната колонка
 • Износен кормилен механизъм
Автомобилът дърпа на страни при движение
 • Различно налягане в гумите
 • Неправилни монтажни ъгли на колелата
 • Износен сферичен шарнир на накрайника на кормилната щанга
 • Износен сферичен шарнир, свързващ долният носач с шенкела
 • Дефектирал амартисьор
Кормилният механизъм се движи трудно
 • Ниско налягане в гумите
 • Заклинен сферичен шарнир
 • Неправилни монтажни ъгли на колелата
 • Повреден кормилен механизъм или недостатъчно количество смазка в механизма
Прекомерно износване на гумите
 • Неправилно налягане в гумите
 • Разбалансирани колела
 • Неправилни монтажни ъгли на колелата
 • Дефектирал амортисьор
Биене или вибрации на колелото
 • Разхлабени закрепващи болтове на колелата
 • Разбалансирано или повредено колело
 • Износен лагер на колелото
 • Износен сферичен шарнир на накрайника на кормилната щанга
 • Износен сферичен шарнир, свързващ долният носач с шенкела
 • Дефектирал амартисьор
Прекомерно напречно или надлъжно люлеене на завойте или при спиране
 • Дефектирали амортисьори или предни стойки
 • Износени гумени втулки на стабилизатора за напречна устойчивост или разхлабени болтове на закрепващите го скоби
Усилвателят работи лошо
 • Ниско ниво на течността
 • Задвижващият ремък на помпата е неправилно натегнат или се е скъсал
 • Неизправне помпа
 • Дефектирал кормилен механизъм
Усилвателят работи шумно
 • Ниско ниво на течността
 • Задвижващият ремък на помпата е неправилно натегнат
 • Въздух в системата
 • Износена помпа или кормилен механизъм
Най-често срещани проблеми при Tipo/Tempra
Най-често срещани проблеми при Tipo/Tempra